Únia profesionálov verejného obstarávania

Hlas jednotlivca môže zaniknúť, ako únia máme možnosť dôraznejšie komunikovať názory a byť počutí.
Image

ÚPVO

0
Toľko v súčasnej dobe môže trvať administratívne náročný proces verejného obstarávania.
0
Toľko by mohol trvať proces verejného obstarávania po zefektívnení a zlepšení procesu obstarávania.