Pracovné stretnutie k novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami ÚVO

Dňa 28.01.2021 diskutovali zástupcovia UPVO (Únie profesionálov verejného obstarávania) so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie o pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní.

V rámci diskusie poskytli zástupcovia ÚPVO spätnú väzbu k pripravovaným zmenám z pohľadu profesionálov a dlhoročných praktikov v oblasti verejného obstarávania, najmä s ohľadom na pripravovanú profesionalizáciu v oblasti verejného obstarávania. 

https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=872