Stiahnuť všetky
Názov Verzia Popis Stiahnuť
Prezentácie z fóra verejného obstarávania 2022 - Energie Prezentácie z jesennej odbornej konferencie Fóra verejného obstarávania na tému Energie. Stiahnuť
Návod Ako si vybrať poradcu pre VO Návod pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, na čo brať ohľad pri výbere poradcu pre verejné obstarávanie Stiahnuť
Otvoriť
VZOR_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_sluzby_VO Vzor výzvy na predkladanie ponúk - prieskum trhu na "Poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní" Stiahnuť
VZOR_Opis_predmetu_sluzby_poradca_VO Vzorový opis predmetu zákazky pre použitie pri obstarávaní poradcu pre oblasť verejného obstarávania Stiahnuť
VZOR_Referencia_sluzby_VO Vzor referencie na poskytnutie služieb - o zrealizovaní postupu zadávania zákazky/koncesie (pre účely uznania odbornej praxe) Stiahnuť