Aktuality

ÚPVO

UPOZORNENIE: Nové finančné limity od 01.01.2022

Výšku limitov mení Úrad pre verejné obstarávanie každé dva roky na základe delegovaného nariadenia vydaného  Európskou komisiou.

Dňom 1. januára 2022 vstupuje do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie

Rok 2021 z pohľadu aktivít UPVO

Tešíme sa, že UPVO napĺňa motto, ktoré ma vyjadrené na svojom reklamnom banneri a to :„Hlas jednotlivca môže zaniknúť, spoločne je nás počuť.“ Aj zhrnutie aktivít UPVO za rok 2021 dokazuje, že UVPO ako kolektívny hlas profesionálov v oblasti verejného obstarávania je nielen počuť, ale je vnímaný ako relevantný odborný názor.

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená

Parlament dňa 07.10.2021 schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, spolu s 2 pozmeňujúcimi návrhmi. 

Všetky dokumenty k legislatívnemu procesu (t. č. bez úplného znenia) sú dostupné pod touto linkou.

Zelené verejné obstarávanie

Ako Únia profesionálov vo verejnom obstarávaní máme za to, že zelené verejné obstarávanie je vynikajúcim nástrojom environmentálnej politiky štátu. Najprv by však mali byť pripravené a odskúšané reálne nástroje na uplatňovanie "zelených" pravidiel.  

ÚPVO aj na LinkedIn

Buďte s nami v kontakte aj na LinkedIn - sledovať nás môžete pod touto linkou

Pripomienky ÚPVO k novele zákona o VO

Aj ÚPVO prispela do MPK svojím pohľadom na navrhovanú právnu úpravu profesionalizácie verejného obstarávania.

Čo navrhujeme: