Aktuality

ÚPVO

Skúšobné otázky na odborného garanta

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil za účelom lepšej orientáciu v skúšanej problematike a bezproblémovejšieho získanie statusu odborného garanta skúšobné otázky na odborného garanta.

 

Novela trestného zákona upravujúca aj trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní

Do medzirezortného pripomienkovania bola predložená novela trestného zákona, ktorá upravuje aj trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní.

ÚPVO predložilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienku, ktorou nesúhlasí s navrhovanou úpravou pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a iných formách obstarávania,

Fórum verejného obstarávania - Téma: Energie

Únia profesionálov vo verejnom obstarávaní usporiadala jesennú odbornú konferenciu Fórum verejného obstarávania. 

Záznam z konferencie je dostupný pod linkou: https://www.youtube.com/watch?v=Y5dUJRYhqIc

UPOZORNENIE: Nové finančné limity od 01.01.2022

Výšku limitov mení Úrad pre verejné obstarávanie každé dva roky na základe delegovaného nariadenia vydaného  Európskou komisiou.

Dňom 1. januára 2022 vstupuje do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie

Rok 2021 z pohľadu aktivít UPVO

Tešíme sa, že UPVO napĺňa motto, ktoré ma vyjadrené na svojom reklamnom banneri a to :„Hlas jednotlivca môže zaniknúť, spoločne je nás počuť.“ Aj zhrnutie aktivít UPVO za rok 2021 dokazuje, že UVPO ako kolektívny hlas profesionálov v oblasti verejného obstarávania je nielen počuť, ale je vnímaný ako relevantný odborný názor.

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená

Parlament dňa 07.10.2021 schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, spolu s 2 pozmeňujúcimi návrhmi. 

Všetky dokumenty k legislatívnemu procesu (t. č. bez úplného znenia) sú dostupné pod touto linkou.