Aktuality

ÚPVO

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená

Parlament dňa 07.10.2021 schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, spolu s 2 pozmeňujúcimi návrhmi. 

Všetky dokumenty k legislatívnemu procesu (t. č. bez úplného znenia) sú dostupné pod touto linkou.

Zelené verejné obstarávanie

Ako Únia profesionálov vo verejnom obstarávaní máme za to, že zelené verejné obstarávanie je vynikajúcim nástrojom environmentálnej politiky štátu. Najprv by však mali byť pripravené a odskúšané reálne nástroje na uplatňovanie "zelených" pravidiel.  

ÚPVO aj na LinkedIn

Buďte s nami v kontakte aj na LinkedIn - sledovať nás môžete pod touto linkou

Pripomienky ÚPVO k novele zákona o VO

Aj ÚPVO prispela do MPK svojím pohľadom na navrhovanú právnu úpravu profesionalizácie verejného obstarávania.

Čo navrhujeme:

Pracovné stretnutie k novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami ÚVO

Dňa 28.01.2021 diskutovali zástupcovia UPVO (Únie profesionálov verejného obstarávania) so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie o pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní.

Novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne ÚPV a ÚVO v MPK

Do pripomienkového konania sa dostal návrh zmien vo verejnom obstarávaní. Novelu predložil vicepremiér Štefan Holý a spolu s ním predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/233

Dátum začiatku MPK: 12.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021