Skúšobné otázky na odborného garanta

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil za účelom lepšej orientáciu v skúšanej problematike a bezproblémovejšieho získanie statusu odborného garanta skúšobné otázky na odborného garanta.

 

Zverejnené otázky na odbornú skúšku majú napomôcť uchádzačom k lepšej orientácii v problematike a k bezproblémovejšiemu získaniu statusu odborného garanta.

Otázky ústnej časti skúšky prinášajú vzorové prípady zadaní alebo rozborov problematiky v oblasti verejného obstarávania a ukážkové typy otázok, ktoré skúšobná komisia zadáva žiadateľom.

Otázky zverejnené Úradom pre verejné obstarávanie si môžete stiahnuť aj zo stránky ÚPVO/Vzory pod touto linkou: Profesionalizacia_otazky