Aktuality

ÚPVO

Hromadná pripomienka k novele zákona o VO v MPK

ÚPVO aka organizácia združujúca odborníkov v oblasti verejného obstarávania vypracovalo a predkladá hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rezortné číslo: 7578/2020/LO.

Zákon o súdnej ochrane vo VO v MPK

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od 14.12.2020 aj návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/624

Začiatok štádia: 14.12.2020

Ukončenie štádia: 01.02.2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK

Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) predložil do pripomienkového konania novelu zákona o verejnom obstarávaní: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-615

Začiatok štádia:    09.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020

Analýza vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní

Zástupcovia Vlády SR oznámili v utorok 6.10.2020 veľkú revolúciu vo verejnom obstarávaní. 

V ÚPVO sme vypracovali analýzu pripravovanej novely o. i. z pohľadu posúdenia súladu s právom Európskej únie, ktorej je Slovenská republika od roku 2004 členom.

Námety pre prípravu novely zákona o verejnom obstarávaní

Čo chceme dosiahnuť?

Rýchlejšie, transparentnejšie a flexibilnejšie procesy verejného obstarávania bez obmedzenia jeho základných princípov. 

ÚVO predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.