Aktuality

ÚPVO

Zákon o súdnej ochrane vo VO v MPK

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od 14.12.2020 aj návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/624

Začiatok štádia: 14.12.2020

Ukončenie štádia: 01.02.2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK

Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) predložil do pripomienkového konania novelu zákona o verejnom obstarávaní: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-615

Začiatok štádia:    09.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020

Analýza vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní

Zástupcovia Vlády SR oznámili v utorok 6.10.2020 veľkú revolúciu vo verejnom obstarávaní. 

V ÚPVO sme vypracovali analýzu pripravovanej novely o. i. z pohľadu posúdenia súladu s právom Európskej únie, ktorej je Slovenská republika od roku 2004 členom.

Námety pre prípravu novely zákona o verejnom obstarávaní

Čo chceme dosiahnuť?

Rýchlejšie, transparentnejšie a flexibilnejšie procesy verejného obstarávania bez obmedzenia jeho základných princípov. 

ÚVO predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Aktívne komunikujeme

K naplneniu svojich cieľov má ÚPVO v úmysle viesť diskusiu a aktívne komunikuje problematiku novely zákona o verejnom obstarávaní, zúčastňuje sa a vyvíja iniciatívu so zámerom zvýšiť povedomie spoločnosti o verejnom obstarávaní a podieľať sa  na tvorbe legislatívy.