Aktuality

ÚPVO

Analýza vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní

Zástupcovia Vlády SR oznámili v utorok 6.10.2020 veľkú revolúciu vo verejnom obstarávaní. 

V ÚPVO sme vypracovali analýzu pripravovanej novely o. i. z pohľadu posúdenia súladu s právom Európskej únie, ktorej je Slovenská republika od roku 2004 členom.

Námety pre prípravu novely zákona o verejnom obstarávaní

Čo chceme dosiahnuť?

Rýchlejšie, transparentnejšie a flexibilnejšie procesy verejného obstarávania bez obmedzenia jeho základných princípov. 

ÚVO predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Aktívne komunikujeme

K naplneniu svojich cieľov má ÚPVO v úmysle viesť diskusiu a aktívne komunikuje problematiku novely zákona o verejnom obstarávaní, zúčastňuje sa a vyvíja iniciatívu so zámerom zvýšiť povedomie spoločnosti o verejnom obstarávaní a podieľať sa  na tvorbe legislatívy.

 

Stanovisko ÚPVO k vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní (TASR)

Únia profesionálov verejného obstarávania je združením desiatok nezávislých odborníkov z praxe. Keďže na tlačovej konferencii, boli predstavené iba základné idey navrhovanej novej koncepcie verejného obstarávania,  poskytujeme k danej téme iba krátke stanovisko odsúhlasené výkonným výborom únie.

Pripravujeme

V súlade s cieľmi ÚPVO pripravujeme a v najbližšej dobe zverejníme v sekcii „VZORY“ nasledovné vzorové dokumenty: