Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK

Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) predložil do pripomienkového konania novelu zákona o verejnom obstarávaní: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-615

Začiatok štádia:    09.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020