Aktuality

ÚPVO

Aktívne komunikujeme

K naplneniu svojich cieľov má ÚPVO v úmysle viesť diskusiu a aktívne komunikuje problematiku novely zákona o verejnom obstarávaní, zúčastňuje sa a vyvíja iniciatívu so zámerom zvýšiť povedomie spoločnosti o verejnom obstarávaní a podieľať sa  na tvorbe legislatívy.

 

Stanovisko ÚPVO k vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní (TASR)

Únia profesionálov verejného obstarávania je združením desiatok nezávislých odborníkov z praxe. Keďže na tlačovej konferencii, boli predstavené iba základné idey navrhovanej novej koncepcie verejného obstarávania,  poskytujeme k danej téme iba krátke stanovisko odsúhlasené výkonným výborom únie.

Pripravujeme

V súlade s cieľmi ÚPVO pripravujeme a v najbližšej dobe zverejníme v sekcii „VZORY“ nasledovné vzorové dokumenty:

ÚPVO k revolúcii vo verejnom obstarávaní na TA3

Dňa 7.10.2020 prezentoval predseda ÚPVO pohľad profesionála a praktika na ohlásenú revolúciu vo verejnom obstarávaní, pričom vyjadril presvedčenie, že väčšina verejných obstarávaní sú štandardné, čisté, veľmi dobre urobené. Zároveň vyjadril pripravenosť únie a jej členov zúčastniť sa rokovaní a diskusií pri príprave  súvisiacej právnej normy a poskytnúť tak rady a skúsenosti z praxe.

Revolúcia vo verejnom obstarávaní

Zástupcovia Vlády SR oznámili v utorok 6.10.2020 veľkú revolúciu vo verejnom obstarávaní. Do medzirezortného pripomienkového konania má byť v najbližšej dobe predložená právna norma, ktorá prináša nasledovné hlavné zmeny:

ÚPVO na ÚVO

Zástupcovia ÚPVO sa v pondelok 5.10.2020 zúčastnili stretnutia s predsedom Úradu pre verejné obstarávania, ktorého cieľom bolo predstavenie únie a jej cieľov, ako aj nadviazanie spolupráce.