Aktívne komunikujeme

K naplneniu svojich cieľov má ÚPVO v úmysle viesť diskusiu a aktívne komunikuje problematiku novely zákona o verejnom obstarávaní, zúčastňuje sa a vyvíja iniciatívu so zámerom zvýšiť povedomie spoločnosti o verejnom obstarávaní a podieľať sa  na tvorbe legislatívy.