ÚVO predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Návrh novely z dielne Úradu pre verejné obstarávanie ráta so zachovaním podlimitných zákaziek, ako aj inštitútom námietok, zvyšuje limity pre tzv. zákazky malého rozsahu (nespadajúce pod zákon) ako aj zákazky s nízkou hodnotou.
Zrýchlenie predpokladá novela z dielne Úradu zrýchľujú sa súťaže na stavebné práce rušením možnosti ich námietkovania do sumy 1 milión eur.

Dokumenty sú k dispozícii tu:

Návrh zákona (pdf, 973 kB)
Dôvodová správa – všeobecná časť (pdf, 508 kB)
Dôvodová správa – osobitná časť (pdf, 802 kB)