Revolúcia vo verejnom obstarávaní

Zástupcovia Vlády SR oznámili v utorok 6.10.2020 veľkú revolúciu vo verejnom obstarávaní. Do medzirezortného pripomienkového konania má byť v najbližšej dobe predložená právna norma, ktorá prináša nasledovné hlavné zmeny:

  • zrušenie zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou; podľa zákona o verejnom obstarávaní budú zadávané len nadlimitné zákazky,
  • rozšírené zverejňovanie informácií v centrálnom registri zmlúv,
  • zrušenie inštitútu námietok a úprava osôb oprávnených uplatniť revízny postup,
  • zavedenie žaloby podanej na správny súd (namiesto inštitútu námietok),
  • zrušenie Rady Úradu pre verejné obstarávanie ako odvolacieho orgánu,
  • obmedzenie právomocí Úradu pre verejné obstarávanie na metodickú činnosť a kontrolu eurofondových zákaziek, ak bude o kontrolu požiadaný.

https://www.youtube.com/embed/FQ4HmIDnOsg