ÚPVO na ÚVO

Zástupcovia ÚPVO sa v pondelok 5.10.2020 zúčastnili stretnutia s predsedom Úradu pre verejné obstarávania, ktorého cieľom bolo predstavenie únie a jej cieľov, ako aj nadviazanie spolupráce.

Zástupcovia ÚPVO vyjadrili presvedčenie, že aj vzhľadom na rozsiahlu členskú základňu vie poskytnúť Úradu pre verejné obstarávanie jedinečnú spätnú väzbu a námety a byť partnerom pri príprave legislatívnych návrhov a profesionalizácii verejného obstarávania.

https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=703