Pripravujeme

V súlade s cieľmi ÚPVO pripravujeme a v najbližšej dobe zverejníme v sekcii „VZORY“ nasledovné vzorové dokumenty:

  • Návod ako si vybrať externého poradcu vo verejnom obstarávaní
  • Vzor výzvy na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb externého poradcu vo verejnom obstarávaní
  • Vzor opisu predmetu zákazky na poskytovanie služieb externého poradcu vo verejnom obstarávaní
  • Vzor zmluvy o poskytovaní služieb externého poradcu vo verejnom obstarávaní