Aktuality

ÚPVO

Pracovné stretnutie k novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami ÚVO

Dňa 28.01.2021 diskutovali zástupcovia UPVO (Únie profesionálov verejného obstarávania) so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie o pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní.

Novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne ÚPV a ÚVO v MPK

Do pripomienkového konania sa dostal návrh zmien vo verejnom obstarávaní. Novelu predložil vicepremiér Štefan Holý a spolu s ním predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/233

Dátum začiatku MPK: 12.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021

Pracovné stretnutie k novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami EK v SR

Dňa 28.01.2021 zástupcovia UPVO (Únie profesionálov verejného obstarávania) predniesli doc. Mikovi (Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR) pripomienky k pripravovaným zmenám v režime verejného obstarávania v SR.

Hromadná pripomienka k novele zákona o VO v MPK

ÚPVO aka organizácia združujúca odborníkov v oblasti verejného obstarávania vypracovalo a predkladá hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rezortné číslo: 7578/2020/LO.

Zákon o súdnej ochrane vo VO v MPK

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od 14.12.2020 aj návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/624

Začiatok štádia: 14.12.2020

Ukončenie štádia: 01.02.2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK

Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) predložil do pripomienkového konania novelu zákona o verejnom obstarávaní: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-615

Začiatok štádia:    09.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020