Hromadná pripomienka k novele zákona o VO v MPK

ÚPVO aka organizácia združujúca odborníkov v oblasti verejného obstarávania vypracovalo a predkladá hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rezortné číslo: 7578/2020/LO.

Okrem iných zmien podpredseda vlády SR navrhuje vylúčenie verejného obstarávania podlimitných zákaziek z pod aplikácie zákona o verejnom obstarávaní a nahradenie tohto postupu zriadením a využívaním informačného systému sledovania vývoja cien.   Takto navrhovanú zmenu zákona o verejnom obstarávaní nepovažujeme za správnu, nakoľko nie je zárukou transparentného a nediskriminačného výberu dodávateľa s dôrazom na hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov verejnej správy.  

Hromadnú pripomienku si môžete prečítať a podporiť tu: 

https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_proti_zrueniu_podlimitneho_verejneho_obstaravania