Pracovné stretnutie k novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami EK v SR

Dňa 28.01.2021 zástupcovia UPVO (Únie profesionálov verejného obstarávania) predniesli doc. Mikovi (Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR) pripomienky k pripravovaným zmenám v režime verejného obstarávania v SR.

Teší nás, že nielen, že si nás Európska komisia vypočula, ale najmä je potešujúce, že v značnej miere sú naše pohľady identické s obavami EK.

Dúfajme, že finálne znenie zmien vo verejnom obstarávaní bude menej revolučné a viac súladné s politikou EÚ v rámci režimu verejného obstarávania (nesúťaženie len na najnižšiu cenu, podpora inovácií, trvalo udržateľného verejného obstarávania a pod.).