Fórum verejného obstarávania - Téma: Energie

Únia profesionálov vo verejnom obstarávaní usporiadala jesennú odbornú konferenciu Fórum verejného obstarávania. 

Záznam z konferencie je dostupný pod linkou: https://www.youtube.com/watch?v=Y5dUJRYhqIc

 

PROGRAM:

9:00 Otvorenie
Zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Téma bloku: Energeticky efektívne verejné obstarávanie

9:15 Prezentácia energeticky efektívnych projektov

Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
Vysvetlenie pojmov garantovaná energetická služba / EPC, vysvetlenie pridanej hodnoty EPC – ekonomickej, environmentálnej.

9:35 Ako obstarávať energeticky efektívne služby

Juraj Revický, Tatra Tender s.r.o.
Príprava verejného obstarávania, vysvetlenie business modelov obsahujúcich prvok energetickej efektívnosti, kooperácia a energetickým poradcom, vhodné postupy obstarávania, riziká - zástupca poradenskej spoločnosti, ktorá sa aktívne venuje verejnému obstarávania EPC zákaziek)

10:10 Prestávka

10:30 Energetické efektívne obstarávanie z pohľadu uchádzačov

Marek Zajíček, KOOR, s.r.o.
Prezentácia problematiky EPC z pohľadu ESCO firmy.

11:00 Panelová diskusia

Prednášajúci, zástupca APES, zástupca banky, zástupca verejnej správy, zástupca spoločnosti ENVIROS, s.r.o. (online)

12:00 Obed

Téma: Obstarávanie elektrickej energie v období krízy

14:00 Otvorenie tematického bloku zástupcom ÚPVO

Vysvetlenie pojmov, položenie kľúčových otázok, ktoré majú byť zodpovedané.

14:15 Makropohľad na trh s elektrickou energiou

Prezentácia o výkyvoch na trhu s elektrickou energiou cez makrodáta

14:35 Čo ovplyvňuje výrobcu elektrickej energie? Ako sa predáva energia?

Ako vyzerá trh s elektrickej energie od výroby až ku koncovému odberateľovi

15:00 Prestávka

15:20 Ako sa na tendre pozerajú dodávatelia?

Jana Ambrošová, Združenie Dodávateľov Energií
Čo má vplyv na cenotvorbu a samotnú účasť v tendri.

15:40 Panelová diskusia

Prednášajúci, zástupca verejných obstarávateľov, zástupca MH SR, zástupca ÚPVO, zástupca ÚRSO, zástupca konkrétneho dodávateľa.

17:00 Sumarizácia a záver konferencie


PARTNERI KONFERENCIE

Zlatý partner
Tatra Tender

Strieborní partneri
SSE
Energy centre Bratislava

Mediálni partneri
Hospodárske noviny
VO-portal.sk